Pokemon - TCG Kanto Power Mini Tin

Pokemon - TCG Kanto Power Mini Tin

  • $14.99
    Unit price per 
  • Save $23.01
Tax included.


Pokémon Favorites in the Palm of Your Hand!

In this Mini Tin, you’ll find:
• 2 Pokémon TCG booster packs
• 1 metallic Pokémon coin
• A Pokémon art card showing the art from this